Privacy statement


Op TNO Fast Track worden jouw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt. TNO is hiervoor verantwoordelijk. Lees hier wat TNO doet met jouw gegevens die je actief via de website aan TNO verstrekt, hoe we deze beschermen en op welke wijze je jouw rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon, Je naam, huis of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor?

Hieronder zie je welke gegevens direct worden verzameld via de website. De website maakt ook gebruik van cookies en statistieken. Hierover kun je meer lezen in het cookie statement.

Overzicht van de gegevens die worden verzameld
Gegevensverwerking Soort gegevens Grondslag
Contactformulier Naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer Jouw toestemming
Nieuwsbrief Naam en e-mailadres Jouw toestemming
Aanmeldformulier Bedrijfsnaam , KVK-nummer,  BTW-nummer, adres, postcode, stad, voornaam, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en of de mkb-toets is gedaan Jouw toestemming

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

TNO verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van een aantal omstandigheden:

  • Toepasselijke wet- en regelgeving, zoals fiscale wetgeving of de Archiefwet 1995.
  • Soort relatie met de betrokkene, bijvoorbeeld klantrelatie, sollicitant of onderzoekdeelnemer.
  • De noodzakelijkheid om gegevens te bewaren in verband met (toekomstige) juridische procedures.


Wanneer je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens bewaard zolang de nieuwsbrief wordt verzonden. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen dan kun je jezelf eenvoudig afmelden door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan direct verwijderd. Wil je dat wij al jouw gegevens verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Hoe beveiligt TNO jouw persoonsgegevens?

TNO acht het van groot belang dat de door jou verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt TNO passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen door middel van fysieke, technische (toegangs)controles. Zo is de database met daarin jouw contactgegevens versleuteld.

Met wie deelt TNO jouw gegevens?

Jouw gegevens die je hebt ingevuld in het contactformulier en bij aanmelding voor de Nieuwsbrief blijven bij TNO en worden niet gedeeld met anderen.

Meer informatie

Je kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming op het algemene privacystatement van TNO, bijvoorbeeld hoe je jouw rechten kunt uitoefenen en de contactgegevens van de Data Protection Officer.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.