Algemene voorwaarden


TNO Fast Track hanteert de algemene voorwaarden voor opdrachten aan TNO.Deze zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding en worden van de hand gewezen.

TNO heeft deze Algemene Voorwaarden vastgesteld en gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Den Haag en bij de Kamer van Koophandel. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden te vinden op de website van TNO.

Algemene voorwaarden TNO