Hoe de kracht van data de woningbouw kan versnellen


Planalogic is een nieuwe benadering aan het ontwikkelen voor het ontwerpen van duurzame en betaalbare gebouwen. Het doel is om het best mogelijke ontwerp te genereren op basis van de doelstellingen van belanghebbenden en de beperkingen van de ruimte. Op basis van een objectieve evaluatie van miljoenen ontwerpscenario’s ontwikkelt Planalogic uitgebreide ontwerp- en ontwikkelstrategieën voor overheden, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Wij gingen in gesprek met Hugo Jager van Planalogic over de samenwerking met TNO.

Vraag aan TNO

Hugo Jager: “Wij waren op zoek naar een onafhankelijke organisatie met een grote diversiteit aan expertise. Via-via kwamen we in contact met TNO en stelden hen de vraag: hoe kunnen we Planalogic naar het volgende niveau tillen?

We zijn gestart met een vrijblijvende intake waarin we samen met TNO belangrijke thema's vaststelden zoals milieuprestatie, emissieloos bouwen en de sociale impact van bouw (LCA-methode). Tijdens een expertsessie XL volgden drie pitches van TNO-experts op basis van deze thema's. Al snel werd duidelijk dat TNO ons kon helpen om milieuprestaties te kunnen berekenen. Met de hulp van TNO gaan wij een tool ontwikkelen die het mogelijk maakt de impact en maakbaarheid van elk nieuwbouwproject te onderzoeken. En dan niet als uitkomst van een langdurig ontwerpproces, maar direct bij de start.”

planalogic

Quote van de ondernemer

"Met de hulp van TNO gaan wij een tool ontwikkelen die het mogelijk maakt de impact en maakbaarheid van elk nieuwbouwproject te onderzoeken. En dan niet als uitkomst van een langdurig ontwerpproces, maar direct bij de start. "

Hugo Jager, partner bij Planalogic

Wat doet Planalogic?

Hugo: “Planalogic maakt een enorme sprong voorwaarts in het benutten van het maximale potentieel van vastgoed. We genereren miljoenen ontwerpscenario’s en op basis daarvan ontwikkelen en evalueren we uitgebreide ontwerp- en ontwikkelstrategieën. Deze scenario's zijn gebaseerd op een groot aantal variabelen, variërend van energie-efficiëntie en duurzaamheid tot sociale, economische en klimaatfactoren. Het resulterende ontwerp weerspiegelt het maximale potentieel. Met als resultaat een enorme prestatieverbetering. Terwijl de time-to-market wordt verkort, worden tegelijkertijd de risico's beperkt en wordt de besluitvorming verbeterd.”

Wat maakt jullie product zo bijzonder?

Hugo: “Op dit moment worden doelstellingen en ambities voor de ontwikkeling van nieuwe wijken en gebouwen door de overheid vastgesteld in uitgangspunten. Of de uitgangspunten wel haalbaar zijn wordt veelal pas vastgesteld op het moment dat gewerkt wordt aan het definitieve ontwerp. Men is dan al jaren verder en heeft veel werk gedaan om uiteindelijk niet het goede resultaat op te leveren. Dingen moeten overnieuw (rework), het project gaat langer duren en daardoor ook meer geld kosten.

Dankzij Planalogic kunnen ontwikkelaars al in een vroeg stadium de grote lijnen van de constructie van een gebouw bepalen, inclusief de keuze van materialen en opties voor bijvoorbeeld verwarming en/of koeling. Op basis van het algoritme van Planalogic kan zo snel bepaald worden of de bouw zou kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de minimale energie-eisen en milieuprestaties. Ook kan bepaald worden hoe waarschijnlijk het is dat de beoogde locatie een snelle realisatie van de bouw mogelijk maakt.

Zo kunnen ontwikkelaars en de overheid prioriteit geven aan projecten met een hoge bijdrage en overzienbare complexiteit. Hierdoor ontstaat een soort Eisenhower-matrix die aangeeft welke projecten als eerste moeten worden opgepakt.

Hoewel er in deze fase nog veel aannames worden gedaan, is het cruciaal om te weten welk project voorrang zal krijgen voor een omgevingsvergunning. Dit levert een enorme tijdswinst op. Planalogic hoopt hiermee de sleutel te vormen tot snellere en doeltreffendere vastgoedontwikkeling.”

What's next?

Hugo: “De volgende stap is om Planalogic in de praktijk te brengen. Door de krachten van Planalogic met partijen als gemeenten, woningcorporaties en regionale ontwikkelingsmaatschappijen te bundelen hopen wij binnenkort pilots te kunnen draaien.”


Meer weten?

Voor meer informatie over Planalogic ga je naar de Planalogic website. Heb je zelf een uitdaging, ambitie of vraagstuk? Neem contact op met TNO Fast Track om samen impact te maken!