Biomassa- en plasticlab: waardevolle grondstoffen maken uit reststromen


Het hergebruik en opwaarderen van reststromen heeft een prominente rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Veel reststromen zijn een goede koolstofbron, die kan worden omgezet in energie, materialen en chemicaliën.

Vaak kunnen waardevolle componenten worden teruggewonnen uit de reststromen van industriële processen. Het optimaliseren van grondstofgebruik en het bevorderen van hergebruik van afval- en processtromen dragen bij aan het sluiten van de kringloop in de industrie. Wij leveren hieraan bij door de ontwikkeling, opschaling en implementatie van innovatieve technologieën en systemen.

Zo doen wij onderzoek naar innovatieve verwerking, technische toepassingen en ondersteunen wij marktimplementatie om de valorisatie van bio-grondstoffen en ook plastics te maximaleren. Daarnaast ontwikkelt TNO duurzame, ecologische en economisch levensvatbare bio-raffinage concepten, zoal bijvoorbeeld voor zeewier en lignocellulose.

header image (31)

Wat we gaan doen

TNO beschikt over een breed scala aan kennis en faciliteiten waarmee onderzoek gedaan kan worden naar reststromen, biomassa en plastics. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen kijken naar interessante toepassingen voor jouw reststromen. Ook kunnen we onderzoeken of de uit reststromen gevormde grondstoffen voldoen aan kwaliteitsstandaarden.

Voorbeelden waar de TNO biomassa faciliteiten over beschikken:

  • Grote selectie van gasreinigings- en opwaardeerapparatuur voor het verwijderen van o.a. stof, teer, zwavel, stikstof, chloor en kooldioxide
  • Analytische technieken, voor karakterisering van de grondstof, analyse van productgas, identificatie van onzuiverheden, as-samenstellingen etc.
  • Wasverbeteringssystemen, hogedrukkatalysatorzeefeenheid, gasbottelsysteem en apparatuur voor de voorbereiding van grondstoffen

Dit heb je

  • Een reststroom waarvoor je een toepassing zoekt
  • Vragen over de kwaliteit van jouw opgewaardeerde reststromen
  • Vragen over de valorisatie van bio-grondstoffen

Dit krijg je

  • Ondersteuning in de ontwikkeling van biomassa concepten
  • Kennis over mogelijk toepassingen van (agro)reststromen, biomassa en plastics
  • Begeleidde toegang tot onze faciliteiten

Kosten

Op aanvraag.

Bewezen technologie

TNO beschikt over uitstekend uitgeruste laboratoria met alle relevante en state-of-the-art apparatuur in combinatie met de juiste experts voor bediening en interpretatie. Door deze brede expertise, uitgebreide infrastructuur en betrokkenheid bij vele verschillende projecten in een verscheidenheid aan sectoren zijn wij in staat speciale en complexe vraagstukken en problemen op te lossen.

Meedoen

Wil jij gebruik maken van dit lab? Dat kan! Vul hieronder het aanmeldformulier in of neem contact met ons op.