Microbiologielab: onderzoek ingredienten en micro-organismen


Wil je inzicht krijgen in de werking van jouw product of proces op de gezondheid van mens, dier en milieu dan heeft TNO faciliteiten om dat te onderzoeken. TNO richt zich vooral op het onderzoek naar ingrediënten die een positieve invloed hebben op de gezondheid. Daarnaast heeft het lab heeft ook de mogelijkheid onderzoek te doen naar de aanwezigheid van ziekmakende of bederf veroorzakende organismen zoals schadelijke bacteriën en virussen. Bovendien kan het effect van middelen ter bestrijding van deze ziekteverwekkers onderbouwd worden.

header image (3)

Wat je kunt doen

Microbiologische vraagstukken in producten of processen vragen om een doelgerichte aanpak. Bij TNO kan je terecht wanneer je bezig bent met proces- of productinnovaties of geconfronteerd wordt met uitzonderlijke zaken zoals onverwacht snel bederf van je product of de aanwezigheid van ziekverwekkers in je proces. Is een bestaande routine-aanpak voldoende dan verwijzen we door naar een routine laboratorium. Bij ingewikkelde vraagstukken bieden we doelgericht onderzoek aan.
TNO kan helpen bij jouw innovatie door de werking van bijvoorbeeld een nieuw ingrediënt te begrijpen, te onderbouwen en mogelijk te verbeteren. TNO beschikt over verschillende lab faciliteiten waarin de werking van jouw product getest kan worden onder gecontroleerde condities, die de werkelijkheid goed benaderen. Zo bestaat er een geavanceerd model van de microbiologie van de menselijke en dierlijke darm. TNO is gekwalificeerd om met ziekteverwekkers te werken en kan daarmee achterhalen wat de oorzaak van verontreiniging van je product of proces.
Voorbeelden van vraagstukken en onderzoek waarvoor je bij ons terecht kan zijn:

 • Overleving van een ingrediënt, zoals bijvoorbeeld probiotica, in het productieproces maar ook tijdens het verblijf in maag en darmen.
 • Onderzoek en validatie van desinfectie
 • Methoden om microbiologische producten te conserveren
 • Het vinden van oorzaak van de aanwezigheid van ziekteverwekkers of van snel bederf
 • Onderzoek naar (on)gewenste genetische elementen zoals bijvoorbeeld antibiotica resistente bacteriën
 • Onderzoek aan microbiële ecosystemen, zoals bijvoorbeeld het menselijke darmstelsel of een productieproces

Dit heb je

 • Je werkt aan een innovatief ingrediënt, product of proces, waarin microbiologie een belangrijke rol speelt zoals speciale voeding en medicijnen.
 • Je hebt te maken met ziekteverwekkers in je proces of onverwacht snel bederf van je product en bent op zoek naar de achterliggende oorzaak.
 • Je wilt onderzoek doen naar of validatie van desinfectie en conserveringsmethoden

Dit krijg je

 • Begeleiding van een expert bij het opstellen van een goed onderzoeksplan
 • Gekwalificeerde laboratorium operators
 • Toegang tot geavanceerde modellen en simulaties.

Kosten

De kosten voor het gebruik van het Microbiologielab zijn op aanvraag.

Bewezen technologie

TNO heeft een sterke kennispositie op het gebied van microbiologische processen. Het laboratorium beschikt over de certificering om onderzoek te verrichten naar bepaalde ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen waaronder COVID-19. Eén van de resultaten van ons onderzoek naar probiotica is hier te vinden: TNO en Micropia komen met adviesgids voor geschikte probiotica bij antibiotica-geassocieerde diarree - Darmgezondheid

Meedoen

Wil jij gebruik maken van dit lab? Dat kan! Vul via de knop hieronder het aanmeldformulier in of neem contact met ons op.