Verbeter samen je supply chain


Samen investeren in een innovatieve supply chain

Een goede supply chain heb je niet alleen: het is een nauwe samenwerking van meerdere partijen. Als je die keten wilt vernieuwen, vraagt dat dus ook om een gezamenlijke investering op hetzelfde moment. En dat is lastig. Want als het rendement niet helder is, waarom zou je dan investeren? Alleen met goed inzicht kan je de waarde van een gezamenlijke investering bepalen. Dat inzicht krijg je met de Value Case Methodology van TNO.

header image (12)

Wat we gaan doen

Met de Value Case Methodology helpen we groepen bedrijven die overwegen om hun supply chain te vernieuwen of een nieuwe op te zetten. We brengen zorgvuldig, onafhankelijk en objectief de waarden van alle partijen in het consortium in kaart. Daarmee bepalen we een gezamenlijk doel en werken we naar een gedeelde investering toe.

Dit doen we met een methode van vier stappen:

  1. Ontwerpen is stap één. Stel dat je met stakeholders overweegt om in een bepaalde wijk een duurzaam warmtenetwerk aan te leggen. Wie staat wat te doen, naar welke partij gaan de kosten en baten, wie draagt het risico? Communicatie over dit soort vragen brengt helderheid over het doel van de aanleg voor zowel uzelf als elk van de andere partijen.
  2. De tweede stap is kwantificeren. We geven inzicht in de waarde die je bereikt ten aanzien van uw doelstellingen. In deze stap kwantificeren we samen de impact van de beslissing tegen objectieve maatstaven: van financiële en sociale effecten tot milieueffecten.
  3. Stap drie is waarderen. Je wilt bijvoorbeeld de CO2-uitstoot verminderen of de zelfstandigheid van een gebied behouden. Beide leiden tot een kostenpost. Hoe weeg je af wat je belangrijk vindt? Dat het antwoord subjectief is maakt dit extra ingewikkeld. Een woningbouwcorporatie heeft andere wensen en vindt andere facetten belangrijk dan een bewoner. Met de Value Case Methodology vragen we de verschillende doelstellingen uit en vertalen we die naar één gecombineerde waarde per betrokken partij, het economische nut.
  4. Onderhandelen is de vierde en laatste stap. In het ontwerp zijn de kosten en baten verdeeld over de partijen in het consortium. Een beslisser kan in stap twee of drie besluiten dat het traject onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld doordat het te duur wordt, de milieueffecten te beperkt zijn of de zelfstandigheid in het geding is. In stap vier begeleiden we je om door onderhandeling verschillende waarden uit te wisselen en tot een haalbaar plan voor alle partijen te komen.
Na elke stap maken alle bedrijven een beslissing over een mogelijke investering. Wordt er nog geen overeenkomst bereikt? Dan beginnen we aan de volgende stap. Dit gaat net zo lang door tot er een unanieme beslissing wordt genomen. Zo komen bedrijven tot een gedeelde investering in een gezamenlijk project.

Dit heb je

  • Partners met wie je een supply chain wilt verbeteren of opzetten, bijvoorbeeld door het digitaliseren van de keten

Dit krijg je

  • Workshops met de Value Case Methodology
  • Inzicht in wat de kosten en baten van de mogelijke investeringen zijn
  • Bij een succesvol traject: een concreet en unaniem gesteund samenwerkingsplan

Kosten

Afhankelijk van supply chain.

Meedoen

Ook samen werken aan een innovatieve supply chain? Dat kan. Meld je aan via de onderstaande button of neem contact met ons op.