Denk mee over TNO HIVE


TNO Healthy Living & Work en TNO Fast Track werken samen aan een nieuw programma met de naam Health Innovation Venue for Enterprises (HIVE). Het idee is om een support centrum te starten voor midden- en kleinbedrijf (inclusief start- en scale-ups) met een focus op digital health. Het support centrum moet begin 2024 live gaan.

pexels-woman-vr-headset-cottonbro-studio-8721340

Transitie van de zorg

TNO wil bijdragen aan de versnelling van de digital health sector om samen het verschil te maken in de transitie van de zorg. Hierbij is het doel om samen te werken aan opkomende technologieën, wetenschappelijke bewijsvoering te delen en advies te geven over nieuwe wet- en regelgeving.

Om dit nieuwe programma goed te laten aansluiten horen we graag meer over jouw benodigdheden en ideeën. Vandaar ook de oproep om jouw feedback digitaal aan ons door te geven middels onderstaande enquête. Deze input zal opgevolgd worden met een (aantal) offline sessie(s).

De rol van TNO

TNO wil de digitale gezondheidszorg versnellen en daarom een aanjagende en faciliterende rol nemen in dit initiatief door:

  • Het beschikbaar stellen van TNO expertise en onderzoeken
  • Gezamenlijk nieuwe technologieën ontwikkelen & toepassen
  • Strategische partnerships sluiten met platforms, geldverstrekkers en de overheid

Deel jouw input

Via onderstaande enquête (5 min) nodigen we je uit om jouw input met ons delen. Dit stelt ons in staat om onze diensten, middelen en werkwijze aan te laten sluiten bij jouw behoeftes. Wil je deel uitmaken van dit programma of up to date blijven? Laat dan je contactgegevens achter aan het eind van de enquête.